Ban Giám đốc Sở

1.   Giám đốc:  Hoàng A chinh

   - Điện thoại: 0123.767.5999

   - Email: hachinh.sxd@hagiang.gov.vn

 Chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh và Bộ Xây dựng về toàn bộ công việc được giao của Sở Xây dựng
 
   - Trực tiếp phụ trách các lĩnh vực sau: 
      + Công tác đối ngoại; Công tác tổ chức bộ máy, cán bộ; Công tác thi đua khen thưởng, kỷ luật; Chủ tịch Hội đồng xét nâng lương của ngành; là chủ tài khoản của đơn vị; Công tác đào tạo; Xây dựng kế hoạch chiến lược phát triển ngành; Công tác bảo vệ chính trị Nội bộ; Phòng chống tham nhũng; Công tác Thanh tra sở; Công tác Quản lý xây dựng; Công tác cải cách hành chính...   

      2.  Phó Giám Đốc: Nguyễn Xuân Hùng

   - Điện thoại: 0219 360 6494; Di động: 0913.271.514

   - Email:  nxhung.sxd@hagiang.gov.vn

Chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở và phụ trách giải quyết một số công việc thuộc các lĩnh vực công tác sau:

   - Phụ trách Văn phòng Sở và Phòng Phát triển đô thị và HTKT;

   - Kiêm Giám đốc Ban Quản lý dự án ĐTXD công trình dân dụng và CN;
   - Tham gia công tác thanh tra, kiểm tra thường xuyên của ngành;
   - Thay mặt Lãnh đạo Sở phát ngôn cung cấp thông tin ngành;
   - Công tác bồi dưỡng nghiệp vụ cán bộ ngành xây dựng; Công tác phát triển các hiệp hội nghề nghiệp; 

    3. Phó Giám Đốc:  Nguyễn Quang Hưng 

  - Điện thoại: 02193.860.664 Di động: 0913 271 187

   - Email: nqhung.sxd@hagiang.gov.vn

Chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở và phụ trách giải quyết một số công việc thuộc các lĩnh vực công tác sau:

    - Phụ trách: Phòng Kinh tế và Vật liệu xây dựng; Phòng Quản lý kiến trúc - Quy hoạch và nhà ở, TT BĐS;

   -  Các hoạt động phong trào thể thao và công tác đoàn thể;
   -  Trưởng Ban vì sự tiến bộ phụ nữ Sở; Trưởng ban chỉ huy phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn của Sở; Tổ trưởng tổ cải cách hành chính của Sở; Tổ trưởng tổ biên tập trang thông tin của Sở;
     - Tham gia công tác thanh tra, kiểm tra thường xuyên của ngành. 

 

Video
Quy trình tiếp nhận hồ sơ - Trả kết quả theo cơ chế 1 cửa
Tiếp nhận và giải đáp

Họ tên : Email : Điện thoại : Nội dung : File đính kèm :
Mã chống spam :
capcha image
0913.902 882
Thăm dò ý kiến
Bạn thương quan tâm tới thông tin nào nhất trên Website của Sở Xây Dựng Tỉnh Hà Giang?