Các phòng ban và đơn vị trực thuộc

1. Văn phòng:

- Chánh văn phòng 

- Phó Chánh văn phòng: Nguyễn Thị Hồng Xiêm
    Điện thoại: 0913.902.882.

- Phó Chánh văn phòng: Cao Thị Bích Hạnh
   Điện thoại: 0913.272.168

2. Phòng kinh tế:

-Trưởng phòng: Nguyễn Kim Tuyến

   Điện thoại: 02193.867185; Di động 0912 037 407

- Phó trưởng phòng: Lù A Tuyên

   Điện thoại: 0914 567 121

 
- Phó trưởng phòng: Đỗ Thị Thanh Tâm
   Điện thoại: 0913.278.048

3. Phòng QLXD-VLXD:

- Trưởng phòng:  Nguyễn Thành Nam

    Điện thoại: 0906.166.516

    Email: ntnam.sxd@hagiang.gov.vn

 - Phó trưởng phòng: Tạ Văn Quang

   Điện thoại: 0912.819.302
- Phó trưởng phòng:  Nông Thế Đông
 
   Điện thoại: 0915.035.080


4. Phòng QLKT-QH & nhà ở:

- Trưởng phòng: Đỗ Quang Huy

   Điện thoại: 02193.866.522; Di động:  0912.190.609

   Email:  dqhuy.sxd@hagiang.gov.vn

 

- Phó trưởng phòng: Vũ Minh Tuấn

   Điện thoại: 0912.801.719

   Email:  vmtuan.sxd@hagiang.gov.vn
- Phó trưởng phòng: Lệnh Văn Dự
   Điện thoại: 0985.667.809
 

5. Phòng Thanh tra

- Chánh Thanh tra: Vũ Đình Lập

   Điện thoại: 02193.868.650; Di động 0979.755.237

   Email: vdlap.sxd@hagiang.gov.vn

 

- Phó Chánh thanh tra: Triệu Xuân Tiến

   Điện thoại: 0912.384.686

   Email: txtien.sxd@hagiang.gov.vn

- Phó Chánh Thanh tra: Nguyễn Thuận Hải
   Điện thoại: 0912.538.938
 
   Email: nthai.sxd@hagiang.gov.vn

- Phó Chánh Thanh tra: Lê Hồng Thanh
   Điện thoại: 0948.555.355
 
   Email: lhthanh.sxd@hagiang.gov.vn

6. Phòng Hạ tầng

- Trưởng phòng: Vũ Ngọc Sơn

   Điện thoại 0219.3864.574; Di động: 0912.421.171

   Email: vnson.sxd@hagiang.gov.vn

- Phó trưởng phòng:Nông Văn Quang

   Điện thoại: 0914.568.792

   Email: nvquang.sxd@hagiang.gov.vn

- Phó trưởng phòng: Trịnh Duy Đồng
   Điện thoại: 0983.868.715
 
 

7. Công Đoàn ngành xây dựng

Phó chủ tịch Công đoàn ngành:
 

Các đơn vị trực thuộc

1.Trung tâm kiểm định chất lượng công trình:

- Giám đốc:Nguyễn Văn Giang

   Điện thoại: 02193.861 064; Di động: 0985.947.888

   Email:nvgiang.sxd@hagiang.gov.vn

- Phó Giám Đốc: Cao Xuân Dũng

   Điện thoại: 0915 395 971

   Email:cxdung.sxd@hagiang.gov.vn

2. Ban quản lý CT Trọng điểm Hà Giang

- Phó trưởng ban: Lê Hồng Thanh

   Điện thoại: 02193.861.147; Di động: 0983.383.319

   Email:lhthanh.sxd@hagiang.gov.vn

3. Trung tâm quy hoạch

-  Giám Đốc:Lê Thanh Sơn
 
   Điện thoại: 02193. 875.246; Di động:  0979.723.155

   Email:ltson.sxd@hagiang.gov.vn  

-  Phó Giám Đốc: Hoàng Tư

   Điện thoại: 0915.154.217
 
   Email: htu.sxd@hagiang.gov.vn

 

Video
Quy trình tiếp nhận hồ sơ - Trả kết quả theo cơ chế 1 cửa
Tiếp nhận và giải đáp

Họ tên : Email : Điện thoại : Nội dung : File đính kèm :
Mã chống spam :
capcha image
0913.902 882
Thăm dò ý kiến
Bạn thương quan tâm tới thông tin nào nhất trên Website của Sở Xây Dựng Tỉnh Hà Giang?