Cơ cấu tổ chức

I. BAN GIÁM ĐỐC

1. Phó Giám đốc phụ trách:  Nguyễn Tiến Dũng 

Điện thoại: 0913.271.494

Email: ntdung.sxd@hagiang.gov.vn

2. Phó Giám đốc: Triệu Xuân Tiến

Điện thoại: 0912.384.686

Email: txtien.sxd@hagiang.gov.vn 

3. Phó Giám đốc:  Lê Thanh Sơn

Điện thoại: 0979.723.155 

Email: ltson.sxd@hagiang.gov.vn

II. CÁC PHÒNG CHUYÊN MÔN 

1. Văn phòng:

1.1. Chánh văn phòng: Trịnh Duy Đồng

Điện thoại: 0936.865.553

Email: tddong.sxd@hagiang.gov.vn

1.2. Phó Chánh văn phòng: Cao Thị Bích Hạnh

Điện thoại: 0913.272.168

Email: cbhanh.sxd@hagiang.gov.vn

1.3. Chuyên viên: Nguyễn Thị Liệu

Điện thoại: 0975.452.118

Email: ntlieu.sxd@hagiang.gov.vn

1.4. Văn thư: Hoàng Thanh Quyên

Điện thoại: 0327.190.999

Email: htquyen.sxd@hagiang.gov.vn

2. Phòng Kinh tế và Vật liệu xây dựng:

2.1. Phó trưởng phòng phụ trách: Đỗ Thị Thanh Tâm

Điện thoại: 0913.278.048

Email: dttam.sxd@hagiang.gov.vn

2.2. Phó trưởng phòng: Lù A Tuyên

Điện thoại: 0914 567 121

Email: latuyen.sxd@hagiang.gov.vn

 2.3. Chuyên viên: Nguyễn Thị Ngân

Điện thoại: 0983.217.335

Email: ntngan.sxd@hagiang.gov.vn

3. Phòng Quản lý xây dựng:

3.1. Trưởng phòng:  Nguyễn Thành Nam

Điện thoại: 0906.166.516

Email: ntnam.sxd@hagiang.gov.vn

 3.2. Phó trưởng phòng: Nguyễn Thị Hồng Xiêm

Điện thoại: 0913.902.882

Email: nhxiem.sxd@hagiang.gov.vn

 3.3. Phó trưởng phòng:  Nông Thế Đông

Điện thoại: 0915.035.080

Email: ntdong.sxd@hagiang.gov.vn

3.4. Chuyên viên: Lục Văn Lượng

Điện thoại: 0977.967.545

Email: lvluong.sxd@hagiang.gov.vn

3.5. Chuyên viên: Nguyễn Duy Hưng

Điện thoại: 0868.588.998

Email: ndhung1.sxd@hagiang.gov.vn

4. Phòng Quy hoạch, Kiến trúc  – Quản lý nhà và thị trường bất động sản:

4.1. Trưởng phòng: Đỗ Quang Huy

Điện thoại:  0912.190.609

Email:  dqhuy.sxd@hagiang.gov.vn

 4.2. Phó trưởng phòng: Vũ Minh Tuấn

Điện thoại: 0912.801.719

Email:  vmtuan.sxd@hagiang.gov.vn

4.3. Chuyên viên: Đoàn Quốc Hùng

Điện thoại: 0982.652.988

Email: dqhung.sxd@hagiang.gov.vn

4.4. Chuyên viên: Trần Duy Tùng

Điện thoại: 0916.815.389

Email: tdtung.sxd@hagiang.gov.vn

5. Thanh tra

5.1. Chánh Thanh tra: Lê Hồng Thanh

Điện thoại: 0948.555.355

Email: lhthanh.sxd@hagiang.gov.vn

5.2. Phó Chánh Thanh tra: Nguyễn Thuận Hải

Điện thoại: 0912.538.938

Email: nthai.sxd@hagiang.gov.vn

5.3. Thanh tra viên: Phạm Văn Quất

Điện thoại: 0913.271.046

Email: pvquat.sxd@hagiang.gov.vn

5.4. Thanh tra viên: Đỗ Quang Huy

Điện thoại: 0941.039.586

Email: dthuy.sxd@hagiang.gov.vn

6. Phòng Phát triển đô thị và Hạ tầng kỹ thuật

6.1. Trưởng phòng: Nguyễn Kim Tuyến

Di động 0912.037.407

Email: nktuyen.sxd@hagiang.gov.vn

6.2. Phó trưởng phòng: Tạ Văn Quang

Điện thoại: 0912.819.302

Email: tvquang.sxd@hagiang.gov.vn

  6.3. Phó trưởng phòng: Lệnh Văn Dự

Điện thoại: 0985.667.809

Email: lvdu.sxd@hagiang.gov.vn

6.4. Chuyên viên: Đỗ Thị Huyền

Điện thoại: 0383.058.035

Email: dthuyen.sxd@hagiang.gov.vn

 6.5. Chuyên viên: Hoàng Văn Tuy

Điện thoại: 0976.774.449

Email: hvtuy.sxd@hagiang.gov.vn

III. CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC

1.Trung tâm kiểm định chất lượng công trình:

1.1. Giám đốc:Nguyễn Văn Giang

Điện thoại cố định: 02193.861 064;

Di động: 0985.947.888

Email:nvgiang.sxd@hagiang.gov.vn

1.2. Phó Giám Đốc: Cao Xuân Dũng

Điện thoại: 0915 395 971

Email:cxdung.sxd@hagiang.gov.vn

2. Trung tâm quy hoạch

2.1. Quyền Giám Đốc: Hoàng Tư

Điện thoại: 0915.154.217

Email: htu.sxd@hagiang.gov.vn

Video
Quy trình tiếp nhận hồ sơ - Trả kết quả theo cơ chế 1 cửa
Tiếp nhận và giải đáp

Họ tên : Email : Điện thoại : Nội dung : File đính kèm :
Mã chống spam :
capcha image
0913.902 882
Thăm dò ý kiến
Bạn thương quan tâm tới thông tin nào nhất trên Website của Sở Xây Dựng Tỉnh Hà Giang?