TRUNG TÂM KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG HÀ GIANG

Trung tâm Kiểm định Chất lượng Công trình Xây dựng trực thuộc sở Xây dựng tỉnh Hà Giang. Là đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ 100% kinh phí hoạt động theo Nghị định 43 của Chính phủ. Có chức năng, nhiệm vụ chính là giúp cho cơ quan quản lý Nhà nước ở địa phương về lĩnh vực Kiểm định chất lượng công trình và các lĩnh vực thuộc tư vấn đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Hà Giang.

 

  

     Trung tâm KĐCLCTXD Hà Giang được thành lập theo Quyết định số 1417/QĐ-UBND ngày 18/7/ 2005 của UBND tỉnh Hà Giang “V/v thành lập và quy định chức  năng   nhiệm vụ  của Trung  tâm KĐCLCTXD Hà Giang”

  Quyết định 1872/QĐ/UBND ngày 23/6/2009 của UBND tỉnh Hà Giang về việc bổ xung nhiệm vụ cho Trung tâm Kiểm định Chất lượng Công trình Xây dựng trực thuộc sở Xây dựng tỉnh Hà Giang.

    Là đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ 100% kinh phí hoạt động theo Nghị định 43 của Chính phủ. Có chức năng, nhiệm vụ chính là giúp cho cơ quan quản lý Nhà nước ở địa phương về lĩnh vực Kiểm định chất lượng công trình và các lĩnh vực thuộc tư vấn đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Hà Giang.

 LĨNH VỰC HOAT ĐỘNG:

- Kiểm định và đánh giá chất lượng công trình xây dựng mới, công trình sửa chữa, hạng mục công trình trước khi đưa vào sử dụng.

- Kiểm định chất lượng, khối lượng các công trình để thanh lý hoặc chuyển đổi mục đích sử dụng, cải tạo, nâng cấp.

- Thí nghiệm hoặc xác định chỉ tiêu cơ lý của các mẫu vật tư vật liệu như: Cát, sỏi, đá, gạch, thép, vữa xây, vữa bê tông... của các công trình xây dựng.

- Kiểm tra xác định các chỉ tiêu kỹ thuật của bán thành phẩm xây dựng như: Cấu kiện bê tông đúc sẵn, hàm lượng cốt thép trong bê tông, cường độ khối xây, cường độ bê tông đúc tại công trình và các sản phẩm xây dựng khác.

- Kiểm tra độ chặt nền, móng công trình.

- Kiểm tra các kết cấu phức tạp, các máy móc thiết bị của công trình.

- Tham gia công tác nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ về xây dựng.

- Thẩm tra thiết kế kỹ thuật - tổng dự toán công trình.

- Tư vấn đầu tư xây dựng trong các lĩnh vực tập huấn nghiệp vụ, hướng dẫn thực hiện các văn bản quy phạm, lập hồ sơ hoàn công.

- Lập, điều chỉnh quy hoạch xây dựng đô thị và khu dân cư nông thôn và các khu dân cư, khu, cụm công nghiệp trên địa bàn theo kế hoạch của tỉnh.

- Nghiên cứu dự báo khả năng phát triển không gian đô thị, nông thôn trong vùng lãnh thổ, vùng kinh tế, theo quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và yêu cầu của các chủ đầu tư.

-Tư vấn quy hoạch xây dựng; cung cấp tài liệu có liên quan đến công tác quy hoạch xây dựng cho các tổ chức, cá nhân có nhu cầu theo quy định của pháp luật.

- Tư vấn thiết kế công trình xây dựng dân dụng, công trình giao thông, công trình thủy lợi, công trình công nghiệp nhóm B, nhóm C, công trình hạ tầng kỹ thuật theo quy định của Luật Xây dựng.

- Tư vấn quản lý ĐTXD, tư vấn lập dự án đầu tư, khảo sát đo đạc bản đồ, tư vấn thẩm tra TK-DT công trình và các đồ án quy hoạch xây dựng do đơn vị khác lập theo quy định của pháp luật.

- Quản lý cán bộ, viên chức, tài sản, tài chính và sơ sở vật chất của Trung tâm theo quy định của pháp luật và phân cấp của tỉnh.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Giám đốc Sở Xây dựng.

 

Video
Quy trình tiếp nhận hồ sơ - Trả kết quả theo cơ chế 1 cửa
Tiếp nhận và giải đáp

Họ tên : Email : Điện thoại : Nội dung : File đính kèm :
Mã chống spam :
capcha image
0913.902 882
Thăm dò ý kiến
Bạn thương quan tâm tới thông tin nào nhất trên Website của Sở Xây Dựng Tỉnh Hà Giang?