Tôi muốn tra cứu chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng thi làm như thế nào.

Chào bạn!
Sở Xây dựng trả lời câu hỏi của bạn như sau:
- Muốn tra cứu chứng chỉ năng lực HĐXD bạn liên hệ trực tiếp đến phòng Kinh tế -Vật liệu xây dựng (Sở Xây dựng Hà Giang) để được gặp trực tiếp cán bộ. 

top

Kính gửi Sở xây dựng! Phòng Quản lý đô thị thành phố, đề nghị Sở xây dựng giúp đỡ, giải đáp một số nội dung vướng mắc trong công tác quản lý đầu tư xây dựng sau: - Xin hỏi về đơn giá nhân công khoảng thời gian trước khi thông tư số: 01/2015/TT-BXD, ngày 20/3/2015 có hiệu lực. Năm 2014 đơn giá nhân công áp theo Nghị định số 182/2013/NĐ-CP, ngày 14/11/2013 Từ ngày 15/5/2015 đơn giá nhân công áp theo thông tư số: 01/2015/TT-BXD, ngày 20/3/2015 * Vậy xin hỏi với những hợp đồng điều chỉnh giá, phần nhân công thi công trong khoảng thời gian từ ngày 01/01/2015 đến ngày 14/5/2015 đơn giá nhân công trong xây dựng được quy định ra sao? Căn cứ theo Văn Bản nào? Có được áp theo Nghị định số 103/2014/NĐ-CP, ngày 11/11/2014? Kính đề nghị Sở xây dựng giúp đỡ, giải đáp. Xin chân thành cảm ơn!

 Kính gửi: Phòng Quản lý đô thị- TP.Hà Giang!

Sở Xây dựng nhận được câu hỏi của Phòng Quản lý đô thị- TP.Hà Giang, về việc điều chỉnh chi phí nhân công đối với hợp đồng điều chỉnh giá, giai đoạn từ 01/01/2015- 14/5/2015 trên địa bàn tỉnh Hà Giang

* Sau khi xem xét nội dung văn bản, Sở Xây dựng có ý kiến như sau:

- Đối với hình thức hợp đồng điều chỉnh giá, trong giai đoạn từ 01/1/2015 đến 14/5/2015, áp dụng điều chỉnh chi phí nhân công tính toán theo lương tối thiểu vùng quy định tại Nghị định số 182/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ là phù hợp. Căn cứ hướng dẫn tại văn bản số 620/SXD-KTXD ngày 31/12/2014 của Sở Xây dựng v/v áp dụng mức lương nhân công để lập và quản lý chi phí ĐTXD công trình trên địa bàn tỉnh Hà Giang (đây là hướng dẫn cuối cùng cho Nghị định 182/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ).

- Không áp dụng mức lương tối thiểu vùng quy định tại Nghị định 103/2014/NĐ-CP ngày 11/11/2014 để điều chỉnh chi phí nhân công trong giai đoạn nêu trên. Vì giai đoạn này đang thực hiện việc khảo sát đơn giá nhân công thực tế trên thị trường trong tỉnh, phục vụ cho quản lý chi phí ĐTXD, theo văn bản số 907/BXD-KTXD ngày 08/5/2014 của Bộ Xây dựng v/v xác định tiền lương nhân công để lập và quản lý chi phí ĐTXD công trình.

Sở Xây dựng trả lời câu hỏi của Phòng Quản lý đô thị theo nội dung nêu trên.

Trân trọng./.

top

Tôi tên là: Đinh Thị Chúc Ly Công ty chúng tôi có vấn đề vướng mắc, xin Sở Xây Dựng tỉnh Hà Giang giải đáp thắc mắc về chứng chỉ hành nghề Giám Sát Xây Dựng công trình Hạ Tầng kỹ thuật số GSI-02193-03684 mà Sở cấp cho nhân sự Bùi Thị Thủy ngày 02/02/2016 là có được phép Giám sát công trình cây xanh cảnh quan hay không để Công ty hoàn thiện Hồ sơ bổ sung hồ sơ dự thầu của Công ty.

Sau khi nghiên cứu, Sở Xây dựng tỉnh Hà Giang xin trả lời bạn như sau:
- Bà Bùi Thị Thủy có trình độ Đại học về chuyên ngành cảnh quan và kỹ thuật hoa viên.
- tại bảng 1.3, phụ lục 1 thông tư 03/2016/TT/BXD quy định loại hình công trình là Công viên cây xanh.
- Tại phụ lục số I, Nghị định 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 của Chính phủ quy định công trình " công viên, cây xanh" thuộc loại công trình hạ tầng kỹ thuật.
 
    Như vậy Bà Bùi Thị Thủy có chứng chỉ hành nghề sos GSI-02193-03684, nội dung hành nghề giám sát công tác xây dựng và hoàn thiện công trình Hạ tầng kỹ thuật là phù hợp  với công việc giám sát loại công trình :" công viên, cây xanh"( phù hợp với gói thầy Cây xanh cảnh quan)
Sở Xây dựng Hà Giang trân trọng trả lời ./.

top

Nam Nguyen Tien"

   
Kính gửi : Sở XDHG
- Tôi xin hỏi Quý sở hiện nay các văn bản nào của HG hưỡng dẫn lập dự toán trong khảo sát XD tại Hà Giang?
Trân trọng
Sau khi xem xét Phòng Kinh tế Xây dựng xin trả lời bạn như sau:
Hiện nay chi phí khảo sát xây dựng được xác định và quản lý theo thông tư số 17/2013/TT-BXD ngày 30/10/2013 của Bộ Xây dựng./.
Phòng Kinh tế Xây dựng Sở Xây dựng tỉnh Hà Giang trả lời./.

top

Thẩm tra thiết kế theo quy định tại Nghị định 15/2013/NĐ-CP và Thông tư 13/2013/TT-BXD Câu hỏi của bạn Nguyễn Việt Bắc tại hòm thư

vietbachn@gmail.comhỏi : 
Tổng Công ty Đầu tư nước và Môi trường Việt Nam – VIWASEEN đang chuẩn bị thực hiện Đầu tư xây dựng 1 dự án, hiện nay đang làm hồ sơ xin cấp giấy phép xây dựng với Sở Xây dựng Hà Nội. Hồ sơ thiết kế kỹ thuật và thiết kế bản vẽ thi công của dự án được thực hiện theo quy định tại Nghị định 209/2004 và Nghị định 49/2008 và được Tổng công ty phê duyệt năm 2012, trước thời điểm Nghị định 15/2013 của Chính phủ và Thông tư 13/2103 của Bộ Xây dựng có hiệu lực. Vậy hồ sơ thiết kế của Tổng công ty có phải thẩm tra theo Điều 3 và Điều 5 của Thông tư 13/2013/TT-BXD hay không? Vì khi nộp hồ sơ xin cấp giấy phép Xây dựng, Sở Xây dựng Hà Nội yêu cầu hồ sơ thiết kế phải có ý kiến của Cục quản lý hoạt động xây dựng - Bộ Xây dựng.
Sau khi xem xét, Cục Quản lý hoạt động xây dựng có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 9 Thông tư số 13/2013/TT-BXD về xử lý chuyển tiếp với các công trình đã ký hợp đồng và tổ chức thẩm tra thiết kế trước ngày 15/4/2013, chủ đầu tư cần rà soát, tiếp tục thực hiện thẩm tra bổ sung các nội dung nêu tại Điều 4 Thông tư số 13/2013/TT-BXD. Sau khi có kết quả, chủ đầu tư tổng hợp gửi báo cáo kết quả thẩm tra về Cục Quản lý hoạt động xây dựng để có ý kiến.


Cục Quản lý hoạt động xây dựng

Nguồn: xaydung.gov.vn

top

Phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự toán trang thiết bị đối với công trình trường học Câu hỏi của bạn Thái Hoàng Ân tại hòm thư thaihoanganvn@... hỏi :

Ông Thái Hoàng Ân (thaihoanganvn@...) làm việc tại Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng ngân sách Nhà nước đề nghị được giải đáp thắc mắc về việc phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự toán trang thiết bị đối với công trình trường học do Ban quản lý dự án được giao làm chủ đầu tư như sau :

Theo phản ánh của ông Ân, các công trình trường học bao gồm nhiều hạng mục như xây lắp, trang thiết bị... đối với hạng mục trang thiết bị công trình, lúc lập dự án, dự toán được tạm tính bằng suất đầu tư. Sau khi được UBND thành phố phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật, dự án có triển khai đến hạng mục trang thiết bị, trong hạng mục này có thiết kế bản vẽ thi công và dự toán trang thiết bị. Vậy, chủ đầu tư là Ban quản lý dự án có được phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự toán trang thiết bị không?

Giải đáp vấn đề Ông Ân hỏi, Cục trưởng Cục Quản lý Hoạt động xây dựng, Bộ Xây dựng trả lời vấn đề này như sau:

Trong báo cáo kinh tế kỹ thuật đã có thiết kế kỹ thuật và danh mục thiết bị. Nếu thiết kế kỹ thuật lớp học có quy mô công trình theo quy định tại khoản 1 Điều 21Nghị định số 15/2013/NĐ-CPngày 6/2/2013 của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng thì trước khi phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật, hồ sơ thiết kế kỹ thuật và dự toán (bao gồm cả phần thiết bị) phải được Sở Xây dựng tổ chức thẩm tra và có nội dung văn bản Báo cáo kết quả thẩm tra theo mẫu tại Phụ lục 2Thông tư số 13/2013/TT-BXDngày 15/8/2013 của Bộ Xây dựng quy định thẩm tra, thẩm định và phê duyệt thiết kế xây dựng công trình.

Trường hợp quy mô công trình còn lại (không trong quy định tại khoản 1 Điều 21 Nghị định 15/2013/NĐ-CP) thì chủ đầu tư phải tổ chức thẩm tra (nếu cần) và tổ chức thẩm định thiết kế kỹ thuật trước khi phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật theo quy định tại Điều 20 Nghị định 15/2013/NĐ-CP. Như vậy, sẽ không có việc Báo cáo kinh tế kỹ thuật đã được phê duyệt rồi mà không có bản vẽ và Ban Quản lý dự án lại phê duyệt sau.

Đối với thiết bị, trong trường hợp này phải tổ chức đấu thầu theo quy định.

 Cục Quản lý Hoạt động xây dựng. Ngồn: Xaydung.gov.vn.

top

Xử lý vi phạm tiến độ thi công công trình. Câu hỏi của bạn Nguyễn Văn Dương tại hòm thư duongnv.soxd@thainguyen.gov.vn hỏi :

Hiện nay một số dự án đầu tư xây dựng công trình Nhà thầu thi công xây dựng đã vi phạm về tiến độ thi công công trình (Thời gian thi công đã được quy định tại Kết quả phê duyệt đấu thầu và Hợp đồng kinh tế giữa Chủ đầu tư và Nhà thầu thi công xây dựng công trình). Vậy xin hỏi hành vi vi phạm trên sẽ bị xử lý như thế nào theo quy định tại Nghị định số 121/2013/NĐ-CP ngày 10/10/2013 của Chính phủ?

Sau khi xem xét, Thanh tra Bộ Xây dựng trả lời như sau:

Hiện nay, một số dự án đầu tư xây dựng công trình Nhà thầu thi công xây dựng đã vi phạm về tiến độ thi công công trình. Nghị định 121/2013/NĐ- CP hiện nay không quy định xử phạt đối với hành vi này.

Việc phạt tiến độ thi công công trình phải quy định thông qua điều khoản về thưởng, phạt hợp đồng được quy định cụ thể trong Hợp đồng kinh tế giữa Chủ đầu tư và Nhà thầu thi công quy định tại Điều 110- Luật Xây dựng và Điều 41 Nghị định 48/2010/NĐ-CP ngày 07/5/2010 của Chính phủ về hợp đồng trong hoạt động xây dựng. Vì vậy, việc thưởng, phạt về tiến độ xây dựng được thực hiện theo Họp đồng ký kết.


Thanh tra Bộ Xây dựng

 Nguồn: xaydung.gov.vn

top

Hiện nay theo Nghị định 100 thì việc cấp chứng chỉ hành nghề giám sát được phân thành 03 loại. Trong đó có loại là giám sát công trình dân dụng công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật. Như vậy, nếu trước đây tôi đã được cấp chứng chỉ giám sát công trình dân dụng công nghiệp thì có được giám sát công trình hạ tầng kỹ thuật hay không? Vì theo Bộ câu hỏi thì không tách riêng 02 phần công việc này.

Sau khi nghiên cứu, Sở xây dựng có ý kiến trả lời như sau:
 
Các lĩnh vực hành nghề hoạt động xây dựng được cấp theo đúng quy định tại Nghị định số 100/2018/NĐ-CP ngay 16/7/2018 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng. Theo đó, nếu công dân Nguyễn Văn Tê đáp ứng các điều kiện quy định tại Khoản 9 Điều 1 Nghị định số 100/2018/NĐ-CP và Khoản 4 Điều 2 Thông tư số 08/2018/TT-BXD ngày 05/10/2018 của Bộ Xây dựng thì nộp hồ sơ đến cơ quan có thẩm quyền để được xét cấp chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật.

top

Theo Bộ câu hỏi, đối với việc cấp chứng chỉ hành nghề quản lý dự án đầu tư thì không thấy phân loại. Như vậy, nếu tôi đã được cấp chứng chỉ quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng thì có được làm quản lý dự án đầu tư công trình công nghiệp hoặc hạ tầng kỹ thuật hay không? Tôi thấy việc quản lý dự án đầu tư theo quy định như Nghị định 59 là đúng. Đã là giám đốc quản lý dự án thì có thể làm giám đốc quản lý dự án của tất cả các loại công trình.

Sau khi nghiên cứu, Cục Quản lý hoạt động xây dựng có ý kiến trả lời như sau:

Theo quy định tại Khoản 13 Điều 1 Nghị định số 100/2018/NĐ-CP ngày 16/7/2018: “cá nhân đảm nhận chức danh giám đốc quản lý dự án phải có chứng chỉ hành nghề quản lý dự án phù hợp với loại và quy mô dự án theo quy định tại Điều này”, do đó nếu công dân Nguyễn Văn Tê đã được cấp chứng chỉ quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng thì chỉ được làm giám đốc quản lý dự án công trình dân dụng tương ứng với hạng của chứng chỉ hành nghề.

top
Video
Quy trình tiếp nhận hồ sơ - Trả kết quả theo cơ chế 1 cửa
Tiếp nhận và giải đáp

Họ tên : Email : Điện thoại : Nội dung : File đính kèm :
Mã chống spam :
capcha image
0913.902 882
Thăm dò ý kiến
Bạn thương quan tâm tới thông tin nào nhất trên Website của Sở Xây Dựng Tỉnh Hà Giang?