Luật Nhà ở Luật Nhà ở 23/03/2018

Thông tư 01 Bộ Xây dựng Thông tư 01 Bộ Xây dựng 17/01/2018

Thông tư Quy định về chỉ tiêu xây dựng đô thị tăng trưởng xanh

Quy định về quản lý chất thải rắn xây dựng Quy định về quản lý chất thải rắn xây dựng 02/06/2017

Ngày 16/5/207, Bộ Xây dựng đã ban hành Thông tư 08/2017/TT-BXD quy định về quản lý chất thải rắn xây dựng. Thông tư này quy định chi tiết về việc phân loại, thu gom, tái sử dụng, tái chế và xử lý chất thải rắn xây dựng (CTRXD) được quy định tại Nghị...

Thông tư 03/2017/TT-BXD Thông tư 03/2017/TT-BXD 05/05/2017

Hướng dẫn xác định chi phí bảo trì công trình xây dựng

TT số 22 của BXD TT số 22 của BXD 02/08/2016

Thông tư số 22/2016/TT-BXD ngày 01/7/2016 của Bộ Xây dựng về việc bãi bỏ toàn bộ hoặc một phần văn bản quy phạm pháp luật có quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh do Bộ Xây dựng ban hành hoặc liên tịch ban hành.

Bãi bỏ toàn bộ hoặc một phần văn bản quy phạm pháp luật có quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh do Bộ Xây dựng ban hành hoặc liên tịch ban hành Bãi bỏ toàn bộ hoặc một phần văn bản quy phạm pháp luật có quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh do Bộ Xây dựng ban hành hoặc liên tịch ban hành 01/08/2016

Ngày 01/7/2016, Thứ trưởng Đỗ Đức Duy đã ký ban hành Thông tư 22/2016/TT-BXD về việc bãi bỏ toàn bộ hoặc một phần văn bản quy phạm pháp luật có quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh do Bộ Xây dựng ban hành hoặc liên tịch ban hành. Thông tư có hiệu...

NĐ số 37/2015/NĐ-CP NĐ số 37/2015/NĐ-CP 22/07/2015

Nghị định số 37/2015/NĐ-CP ngày 22/04/2015 của Chính phủ : Quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng.

TT11/2014/TT-BXD 17/09/2014

Quy định công khai thông tin về năng lực hoạt động xây dựng của tổ chức, cá nhântham gia hoạt động xây dựn công trình.

TT 09/2014/TT-BXD TT 09/2014/TT-BXD 23/07/2014

Sửa đổi, bổ sung một số điều tại các Thông tư hướng dẫn Nghị định số 15/2013/NĐ-CP ngày 06 tháng 02 năm 2013 của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng

TT 09/2014/TT-BXD 23/07/2014

Sửa đổi, bổ sung một số điều tại các Thông tư hướng dẫn Nghị định số 15/2013/NĐ-CP ngày 06 tháng 02 năm 2013 của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng

1 2 3 Tiếp 
Video
Quy trình tiếp nhận hồ sơ - Trả kết quả theo cơ chế 1 cửa
Tiếp nhận và giải đáp

Họ tên : Email : Điện thoại : Nội dung : File đính kèm :
Mã chống spam :
capcha image
0913.902 882
Thăm dò ý kiến
Bạn thương quan tâm tới thông tin nào nhất trên Website của Sở Xây Dựng Tỉnh Hà Giang?