10.Thủ tục: Thẩm định dự án/ dự án điều chỉnh hoặc thẩm định thiết kế cơ sở/thiết kế cơ sở điều chỉnh.

a. Trình tự thực hiện:
Bước 1: Chủ đầu tư nộp hồ sơ tại Trung tâm hành chính công tỉnh Hà Giang, địa chỉ: Số 519 -  Đường Nguyễn Trãi - Phường Nguyễn Trãi - thành phố Hà Giang - tỉnh Hà Giang. 
Bước 2: Công chức tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ: 
+ Trường hợp hồ sơ hợp lệ, đầy đủ, lập Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả.
+ Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, công chức hướng dẫn bằng phiếu theo mẫu để cá nhân, tổ chức hoàn thiện hồ sơ theo quy định.
Bước 3: thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại Trung tâm hành chính công tỉnh Hà Giang: tất cả các ngày trong tuần (trừ ngày nghỉ, lễ, tết theo quy định).
- Sáng bắt đầu từ 7 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút; 
- Chiều bắt đầu từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ 30 phút.
Bước 4: Thụ lý hồ sơ: Trong thời hạn 5 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ, Sở Xây dựng kiểm tra, xem xét, có văn bản yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ (nếu thiếu hoặc không hợp lệ). Trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày nhận được yêu cầu của Sở Xây dựng nếu Chủ đầu tư không thực hiện việc bổ sung hồ sơ thì Sở Xây dựng sẽ dừng việc thẩm định; việc thẩm định chỉ được thực hiện khi Chủ đầu tư có yêu cầu trình thẩm định lại.
b. Cách thức thực hiện: Chủ đầu tư nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện.
c. Thành phần, số lượng hồ sơ:
*) Thành phần hồ sơ
- Văn bản pháp lý:
+ Tờ trình thẩm định dự án/dự án điều chỉnh theo Mẫu số 01 Phụ lục II Nghị định số 59/2015/NĐ-CP;
+ Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng công trình (đối với dự án sử dụng vốn đầu tư công) hoặc văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư xây dựng hoặc giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (đối với dự án sử dụng vốn khác);
+ Quyết định lựa chọn phương án thiết kế kiến trúc thông qua thi tuyển hoặc tuyển chọn theo quy định và phương án thiết kế được lựa chọn kèm theo (nếu có);
+ Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 (quy hoạch 1/2000 đối với khu công nghiệp quy mô trên 20ha) được cấp có thẩm quyền phê duyệt hoặc giấy phép quy hoạch của dự án;
+ Văn bản thẩm duyệt hoặc ý kiến về giải pháp phòng cháy chữa cháy, báo cáo đánh giá tác động môi trường của cơ quan có thẩm quyền (nếu có);
+ Văn bản thỏa thuận độ cao tĩnh không (nếu có);
+ Các văn bản thông tin, số liệu về hạ tầng kỹ thuật đô thị;
+ Các văn bản pháp lý khác có liên quan (nếu có).
- Tài liệu khảo sát, thiết kế, tổng mức đầu tư (dự toán):
+ Hồ sơ khảo sát phục vụ lập dự án;
+ Thuyết minh báo cáo nghiên cứu khả thi (bao gồm tổng mức đầu tư hoặc dự toán);
+ Thiết kế cơ sở bao gồm bản vẽ và thuyết minh;
- Hồ sơ năng lực của các nhà thầu:
+ Thông tin năng lực của nhà thầu khảo sát, nhà thầu lập dự án, thiết kế cơ sở;
+ Chứng chỉ hành nghề và thông tin năng lực của các chức danh chủ nhiệm khảo sát, chủ nhiệm đồ án thiết kế, chủ trì thiết kế của nhà thầu thiết kế.
*) Số lượng hồ sơ:  01 bộ (sau khi Sở Xây dựng kiểm tra, trường hợp cần lấy ý kiến phối hợp của các cơ quan, tổ chức có liên quan, Sở Xây dựng sẽ yêu cầu bổ sung hồ sơ đối với những nội dung lấy ý kiến).
d. Thời hạn giải quyết: 
*)  Đối với thẩm định dự án/ thẩm định dự án điều chỉnh:
- Không quá 20 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ đối với dự án nhóm B.
- Không quá 15 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ đối với dự án nhóm C.
*)  Đối với thẩm định thiết kế cơ sở/ thẩm định thiết kế cơ sở điều chỉnh:
- Không quá 15 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ đối với dự án nhóm B.
- Không quá 10 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ đối với dự án nhóm C.
đ. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.
e. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:  
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định:  Sở Xây dựng.
- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không.
- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Xây dựng.
- Cơ quan phối hợp: Các Sở, ban, ngành, đơn vị có liên quan.
g. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản Thông báo kết quả thẩm định dự án.                                  
h. Lệ phí: Phí thẩm định dự án/dự án điều chỉnh; thẩm định thiết kế cơ sở/thiết kế cơ sở điều chỉnh được tính theo tỷ lệ % theo quy định tại Thông tư số 209/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016 của Bộ Tài chính.
i. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Tờ trình thẩm định dự án của Chủ đầu tư theo Mẫu số 01, Phụ lục II - Ban hành kèm theo Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ (có kèm theo thủ tục).
k.Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:  không.
l. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
- Luật Xây dựng số số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014.
- Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 của Chính phủ về  quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng;
- Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ Về quản lý dự án đầu tư xây dựng; 
- Thông tư số 03/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy định về phân cấp công trình xây dựng và hướng dẫn áp dụng trong quản lý hoạt động đầu tư xây dựng;
- Thông tư số 18/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng Quy định chi tiết và hướng dẫn một số nội dung về thẩm định, phê duyệt dự án và thiết kế, dự toán xây dựng công trình;
- Thông tư số 209/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng, phí thẩm định thiết kế cơ sở.
 
- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:
Tin khác
Video
Quy trình tiếp nhận hồ sơ - Trả kết quả theo cơ chế 1 cửa
Tiếp nhận và giải đáp

Họ tên : Email : Điện thoại : Nội dung : File đính kèm :
Mã chống spam :
capcha image
0913.902 882
Thăm dò ý kiến
Bạn thương quan tâm tới thông tin nào nhất trên Website của Sở Xây Dựng Tỉnh Hà Giang?