2.Thủ tục Điều chỉnh gia hạn cấp lại giấy phép xây dựng đối với công trình cấp I II....

2. Thủ tục: Điều chỉnh, gia hạn, cấp lại giấy phép xây dựng đối với công trình cấp I, II; công trình tôn giáo; công trình di tích lịch sử - văn hóa, tượng đài, tranh hoành tráng được xếp hạng; công trình trên các tuyến trục đường phố chính trong đô thị; công trình thuộc dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài.

a. Trình tự thực hiện:

         Bước 1: Chủ đầu tư nộp 02 bộ tại Trung tâm hành chính công tỉnh Hà Giang, địa chỉ: Số 519 -  Đường Nguyễn Trãi - Phường Nguyễn Trãi - thành phố Hà Giang - tỉnh Hà Giang.

         Bước 2: Công chức tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ hợp lệ, đầy đủ, lập Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả.

+Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, công chứchướng dẫn bằng phiếu theo mẫu đểcá nhân, tổ chức hoàn thiện hồ sơ theo quy định.

Bước 3: thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại Trung tâm hành chính công tỉnh Hà Giang: tất cả các ngày trong tuần (trừ ngày nghỉ, lễ, tết theo quy định).

- Sáng bắt đầu từ 7 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút;

- Chiều bắt đầu từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ 30 phút.

b. Cách thức thực hiện:Chủ đầu tư nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện.

c. Thành phần, số lượng hồ sơ:

*) Thành phần hồ sơ:

(1) Đối với trường hợp điều chỉnh giấy phép xây dựng,thành phần hồ sơ gồm:

- Đơn đề nghị điều chỉnh giấy phép xây dựng theo mẫu tại Phụ lục số 2 Thông tư số 15/2016/TT-BXD;

- Bản chính giấy phép xây dựng đã được cấp;

- Bản sao hoặc tệp tin chứa bản chụp chính bản vẽ thiết kế mặt bằng, mặt đứng, mặt cắt bộ phận, hạng mục công trình đề nghị điều chỉnh tỷ lệ 1/50 - 1/200;

- Bản sao hoặc tệp tin chứa bản chụp chính văn bản phê duyệt điều chỉnh thiết kế của người có thẩm quyền theo quy định kèm theo Bản kê khai điều kiện năng lực của tổ chức, cá nhân thiết kế đối với trường hợp thiết kế không do cơ quan chuyên môn về xây dựng thẩm định hoặc Báo cáo kết quả thẩm định thiết kế điều chỉnh của cơ quan chuyên môn về xây dựng theo quy định của pháp luật về xây dựng.

(2) Đối với trường hợp gia hạn giấy phép xây dựng,thành phần hồ sơ gồm:

- Đơn đề nghị gia hạn giấy phép xây dựng theo mẫu tại Phụ lục số 2 Thông tư số 15/2016/TT-BXD;

- Bản chính giấy phép xây dựng đã được cấp;

(3) Đối với trường hợp cấp lại giấy phép xây dựng,thành phần hồ sơ gồm:

- Đơn đề nghị cấp lại giấy phép xây dựng, trong đó giải trình rõ lý do đề nghị cấp lại theo mẫu tại Phụ lục số 2 Thông tư số 15/2016/TT-BXD;

- Bản chính giấy phép xây dựng đã được cấp (đối với trường hợp bị rách, nát).

*) Số lượng hồ sơ: 02 (bộ).

d. Thời hạn giải quyết:

- Điều chỉnh giấy phép xây dựng: Không quá 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

- Gia hạn, cấp lại giấy phép xây dựng: Không quá 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

đ. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:Tổ chức.

e. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân  tỉnh.

- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: Sở Xây dựng.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện: Sở Xây dựng.

- Cơ quan phối hợp: Không.

f. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:Giấy phép xây dựng được điều chỉnh, gia hạn hoặc cấp lại.

g. Lệ phí:theo quy định tại Nghị quyết số 19/2010/NQ-HĐND ngày 13/7/2010 của HĐND tỉnh Hà Giang.

h. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:Đơn đề nghị điều chỉnh, gia hạn, cấp lại giấy phép xây dựng theo quy định tại Phụ lục số 2 Thông tư số 15/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng (có đính kèm thủ tục).

i. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:Không

k. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014;

- Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

-Thông tư số 15/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng hướng dẫn về cấp giấy phép xây dựng;

- Nghị quyết số 19/2010/NQ-HĐND ngày 13/7/2010 của HĐND tỉnh Hà Giang Quy định mức thu, quản lý, sử dụng lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; Lệ phí cấp giấy phép xây dựng và sửa đổi, bổ sung quy định về phí vệ sinh tại Nghị quyết số 02/2007/NQ-HĐND ngày 12 tháng 7 năm 2007.
 
- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai 
Video
Quy trình tiếp nhận hồ sơ - Trả kết quả theo cơ chế 1 cửa
Tiếp nhận và giải đáp

Họ tên : Email : Điện thoại : Nội dung : File đính kèm :
Mã chống spam :
capcha image
0913.902 882
Thăm dò ý kiến
Bạn thương quan tâm tới thông tin nào nhất trên Website của Sở Xây Dựng Tỉnh Hà Giang?