8. Thủ tục: Điều chỉnh giấy phép hoạt động xây dựng cho tổ chức và cá nhân nước ngoài hoạt động xây dựng tại Việt Nam (sau đây gọi tắt là Nhà thầu) thực hiện hợp đồng của dự án nhóm B, C.

a. Trình tự thực hiện:
Bước 1: Sau khi được cấp giấy phép hoạt động xây dựng, nếu có những thay đổi về tên, địa chỉ của nhà thầu, thay đổi các đối tác trong liên danh hoặc nhà thầu phụ hoặc các nội dung khác đã ghi trong giấy phép hoạt động xây dựng được cấp, nhà thầu nước ngoài phải nộp hồ sơ tại Trung tâm hành chính công tỉnh Hà Giang, địa chỉ: Số 519 -  Đường Nguyễn Trãi - Phường Nguyễn Trãi - thành phố Hà Giang - tỉnh Hà Giang để được xem xét điều chỉnh giấy phép hoạt động xây dựng đã cấp. 
Bước 2: Công chức tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ: 
+ Trường hợp hồ sơ hợp lệ, đầy đủ, lập Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả.
+ Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, công chức hướng dẫn bằng phiếu theo mẫu để cá nhân, tổ chức hoàn thiện hồ sơ theo quy định.
Bước 3: thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại Trung tâm hành chính công tỉnh Hà Giang: tất cả các ngày trong tuần (trừ ngày nghỉ, lễ, tết theo quy định).
- Sáng bắt đầu từ 7 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút; 
- Chiều bắt đầu từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ 30 phút.
b. Cách thức thực hiện: Chủ đầu tư nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện.
c. Thành phần, số lượng hồ sơ:
*) Thành phần hồ sơ:
- Đơn đề nghị điều chỉnh giấy phép hoạt động xây dựng.
- Các tài liệu chứng minh cho những nội dung đề nghị điều chỉnh. Các tài liệu phải được dịch ra tiếng Việt và được chứng thực theo quy định của pháp luật Việt Nam.
*) Số lượng hồ sơ: 01 bộ
d. Thời hạn giải quyết: Không quá 14 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
đ. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức hoặc cá nhân.
e. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
-  Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Xây dựng.
- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không.
- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Xây dựng.
- Cơ quan phối hợp: Không.
g. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép hoạt động xây dựng của nhà thầu nước ngoài được điều chỉnh.
h. Lệ phí: 2.000.000 đồng/Giấy phép (Hai triệu đồng chẵn) (Quy định tại  Khoản 2, Điều 4, Thông tư số 172/2016/TT-BTC ngày 27/10/2016 của Bộ Tài Chính). 
i. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đề nghị điều chỉnh giấy phép hoạt động xây dựng theo mẫu quy định tại Thông tư số 14/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng (đính kèm thủ tục).
k. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.
l. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
- Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014;
- Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;
- Thông tư số 14/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng hướng dẫn về cấp giấy phép hoạt động xây dựng và quản lý nhà thầu nước ngoài hoạt động xây dựng tại Việt Nam;
- Thông tư số 172/2016/TT-BTC ngày 27/10/2016 của Bộ Tài Chính  quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí cấp giấy phép hoạt động xây dựng.
 
- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:
Tin khác
Video
Quy trình tiếp nhận hồ sơ - Trả kết quả theo cơ chế 1 cửa
Tiếp nhận và giải đáp

Họ tên : Email : Điện thoại : Nội dung : File đính kèm :
Mã chống spam :
capcha image
0913.902 882
Thăm dò ý kiến
Bạn thương quan tâm tới thông tin nào nhất trên Website của Sở Xây Dựng Tỉnh Hà Giang?