Hướng dẫn giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận Một cửa Hướng dẫn giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận Một cửa 10/12/2018

Văn phòng Chính phủ vừa ban hành Thông tư 01/2018/TT-VPCP hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính.

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật liên quan đến Luật quy hoạch Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật liên quan đến Luật quy hoạch 14/08/2018

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật liên quan đến Luật quy hoạch

Luật đo đạc và bản đồ Luật đo đạc và bản đồ 14/08/2018

Luật đo đạc và bản đồ

Luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật thể dục, thể thao 2018 Luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật thể dục, thể thao 2018 14/08/2018

Luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật thể dục, thể thao 2018

Luật Tố cáo 2018 Luật Tố cáo 2018 14/08/2018

Luật Tố cáo 2018

Luật An ninh mạng 2018 Luật An ninh mạng 2018 14/08/2018

Luật An ninh mạng 2018

Luật Cạnh tranh 2018 Luật Cạnh tranh 2018 14/08/2018

Luật Cạnh tranh 2018

Luật Quốc phòng 2018 Luật Quốc phòng 2018 14/08/2018

Luật Quốc phòng 2018

Nghị định 126/2014/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hôn nhân và gia đình Nghị định 126/2014/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hôn nhân và gia đình 17/01/2018

Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hôn nhân và gia đình

Luật hôn nhân và gia đình Luật hôn nhân và gia đình 17/01/2018

Luật hôn nhân và gia đình

1 2 
Video
Quy trình tiếp nhận hồ sơ - Trả kết quả theo cơ chế 1 cửa
Tiếp nhận và giải đáp

Họ tên : Email : Điện thoại : Nội dung : File đính kèm :
Mã chống spam :
capcha image
0913.902 882
Thăm dò ý kiến
Bạn thương quan tâm tới thông tin nào nhất trên Website của Sở Xây Dựng Tỉnh Hà Giang?