Đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân tái đắc cử Chủ tịch Quốc hội khoá XIV

Sáng 22/7, Ban kiểm phiếu đã công bố kết quả kiểm phiếu bầu bầu Chủ tịch Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội.
Theo kết quả kiểm phiếu do ông Bùi Văn Cường - Trưởng Ban kiểm phiếu công bố, trong số 490 phiếu phát ra, 472/489 phiếu hợp lệ đồng ý bầu đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân - Ủy viên Bộ Chính trị - Bí thư Đảng đoàn Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội khoá XIII giữ cương vị Chủ tịch Quốc hội khoá XIV (chiếm 97,77% tổng số đại biểu Quốc hội).
Chủ tịch Quốc hội khoá XIV Nguyễn Thị Kim Ngân.
 

Ông Phùng Quốc Hiển – Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Đảng đoàn Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội khoá XIII được bầu giữ chức Phó Chủ tịch Quốc hội khoá XIV, với 480/490 phiếu tán thành (chiếm 97,17% tổng số đại biểu Quốc hội).

 

Ông Uông Chu Lưu – Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Đảng đoàn Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội khoá XIII được bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch Quốc hội khoá XIV với 478/489 phiếu hợp lệ tán thành (chiếm 96,76% tổng số đại biểu Quốc hội)

 

Bà Tòng Thị Phóng - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Đảng đoàn Quốc hội, Phó Phó Chủ tịch Quốc hội khoá XIII giữ chức vụ Phó Chủ tịch Quốc hội khoá XIV với 482/490 phiếu hợp lệ tán thành (chiếm 97,57% tổng số đại biểu Quốc hội)

 

Ông Đỗ Bá Tỵ - Đại tướng, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Đảng đoàn Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội khoá XIII giữ chức vụ Phó Chủ tịch Quốc hội khoá XIV với 484/490 phiếu hợp lệ tán thành (chiếm 97,98% tổng số đại biểu Quốc hội)

 

13 người được Quốc hội bầu giữ chức vụ Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội khoá XIV, gồm:

 

Bà Nguyễn Thuý Anh – Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Đảng đoàn Quốc hội, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội khoá XIII, dự kiến giữ chức vụ Chủ nhiệm Uỷ ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội khoá XIV. Số phiếu hợp lệ tán thành là 461/490 (chiếm 93,32% tổng số đại biểu Quốc hội)

 

Ông Phan Thanh Bình – Ủy viên Trung ương Đảng – Giám đốc Đại học Quốc gia TPHCM dự kiến giữ chức vụ Chủ nhiệm Ủy ban Văn hoá, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội khoá XIV. Số phiếu tán thành 475/490 (chiếm 96,15% tổng số đại biểu Quốc hội)

 

Ông Hà Ngọc Chiến – Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Đảng đoàn Quốc hội, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội khoá XIII, dự kiến giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội khoá XIV. Phiếu hợp lệ tán thành 487/490 (chiếm 98,58% tổng số đại biểu Quốc hội)

 

Ông Phan Xuân Dũng - Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Đảng đoàn Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Mội trường của Quốc hội khoá XIII, dự kiến giữ chức vụ Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Mội trường của Quốc hội khoá XIV. Số phiếu hợp lệ tán thành 479/490 (chiếm 96,96% tổng số đại biểu Quốc hội)

 

Ông Nguyễn Khắc Định - Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Đảng đoàn Quốc hội, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ dự kiến giữ chức vụ Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội khoá XIV. Số phiếu tán thành 463/490 (chiếm 93,72% tổng số đại biểu Quốc hội)

 

Ông Nguyễn Văn Giàu - Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Đảng đoàn Quốc hội, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội khoá XIIII, dự kiến giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội khoá XIV. Số phiếu hợp lệ tán thành 473/490 (chiếm 95,75% tổng số đại biểu Quốc hội)

 

Ông Nguyễn Đức Hải – Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Đảng đoàn Quốc hội, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính – Ngân sách Quốc hội khoá XIII, dự kiến giữ chức vụ Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính – Ngân sách của Quốc hội khoá XIV. Số phiếu hợp lệ tán thành 479/490 (chiếm 96,96 % tổng số đại biểu Quốc hội)

 

Bà Nguyễn Thanh Hải - Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Đảng đoàn Quốc hội, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Uỷ ban VH-GD-TTN-NĐ, dự kiến giữ chức vụ Trưởng Ban Dân nguyện (thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội khoá XIV). Phiếu hợp lệ tán thành 395/490 (chiếm 79,69% tổng số đại biểu Quốc hội)

 

Bà Lê Thị Nga - Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Đảng đoàn Quốc hội, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Quốc hội khoá XIII, dự kiến giữ chức vụ Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp khoá XIV. Phiếu hợp lệ tán thành 452/489 (chiếm 91,50% tổng số đại biểu Quốc hội)

 

Ông Nguyễn Hạnh Phúc - Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Đảng đoàn Quốc hội, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội khoá XIII– Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, dự kiến giữ chức vụ Tổng Thư ký Quốc hội khoá XIV. Phiếu hợp lệ tán thành 473/489 (chiếm 95,75% tổng số đại biểu Quốc hội)

 

Ông Vũ Hồng Thanh – Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Quảng Ninh dự kiến giữ chức vụ Chủ nhiệm Uỷ ban Kinh tế của Quốc hội khoá XIV. Phiếu hợp lệ tán thành 353/487 (chiếm 71,41% tổng số đại biểu Quốc hội)

 

Ông Trần Văn Tuý - Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Đảng đoàn Quốc hội, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Trưởng ban Công tác đại biểu (thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội khoá XIII), Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương dự kiến giữ chức vụ Trưởng ban Công tác đại biểu (thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội khoá XIV). Phiếu hợp lệ tán thành 484/490 (chiếm 97,98% tổng số đại biểu Quốc hội)

 

Ông Võ Trọng Việt – Thượng tướng, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Đảng đoàn Quốc hội, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội khoá XIII, dự kiến giữ chức vụ Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội khoá XIV. Phiếu hợp lệ tán thành 484/490 (chiếm 97,98% tổng số đại biểu Quốc hội).

 

Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết bầu Chủ tịch Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội, Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội với (chiếm % tổng số đại biểu Quốc hội).

 

Với kết quả trên, ngay sau đó, bà Nguyễn Thị Kim Ngân – Chủ tịch Quốc hội khoá XIV đã tuyên thệ nhậm chức trước Quốc hội./.

                Nguồn: VOV
Video
Quy trình tiếp nhận hồ sơ - Trả kết quả theo cơ chế 1 cửa
Tiếp nhận và giải đáp

Họ tên : Email : Điện thoại : Nội dung : File đính kèm :
Mã chống spam :
capcha image
0913.902 882
Thăm dò ý kiến
Bạn thương quan tâm tới thông tin nào nhất trên Website của Sở Xây Dựng Tỉnh Hà Giang?