Chức năng và Nhiệm vụ

Chức năng nhiệm vụ Sở Xây dựng

Chức năng nhiệm vụ Sở Xây dựng

Sở Xây dựng có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng; chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và công tác của Ủy ban nhân dân tỉnh, đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Bộ Xây dựng

Trung tâm Kiểm định chất lượng công trình xây dựng

Trung tâm Kiểm định chất lượng công trình xây dựng

Kiểm định chất lượng an toàn chịu lực, chứng nhận sự phù hợp về chất lượng công trình xây dựng mới, công trình sửa chữa, hạng mục công trình trước khi đưa vào sử dụng. Kiểm định chất lượng, khối lượng các công trình để thanh lý hoặc chuyển đổi mục đích sử dụng, cải tạo, nâng cấp.

Trung tâm Quy hoạch Xây dựng

Trung tâm Quy hoạch Xây dựng

Trung tâm Quy hoạch Xây dựng trực thuộc Sở Xây dựng tỉnh Hà Giang, là đơn vị sự nghiệp có nguồn thu tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư, có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng được mở tại Ngân hàng và Kho bạc Nhà nước để giao dịch theo quy định hiện hành.