Trung tâm Kiểm định chất lượng công trình xây dựng

Chức năng nhiệm vụ của Trung tâm Kiểm định chất lượng công trình xây dựng

– Kiểm định chất lượng an toàn chịu lực, chứng nhận sự phù hợp về chất lượng công trình xây dựng mới, công trình sửa chữa, hạng mục công trình trước khi đưa vào sử dụng.

– Kiểm định chất lượng, khối lượng các công trình để thanh lý hoặc chuyển đổi mục đích sử dụng, cải tạo, nâng cấp.

– Giám định tư pháp về Xây dựng theo trưng cầu giám định của cơ quan bảo vệ pháp luật, của các tổ chức xã hội, của chủ đầu tư dự án…

– Thí nghiệm hoặc xác định chỉ tiêu cơ lý của các mẫu vật tư vật liệu như: Cát, sỏi, đá, gạch, thép, vữa xây, vữa bê tông… của các công trình xây dựng.

– Kiểm tra xác định các chỉ tiêu kỹ thuật của bán thành phẩm xây dựng như: Cấu kiện bê tông đúc sẵn, hàm lượng cốt thép trong bê tông, cường độ khối xây, cường độ bê tông đúc tại công trình và các sản phẩm xây dựng khác.

– Kiểm tra độ chặt nền, móng công trình.

– Kiểm tra các kết cấu phức tạp, các máy móc thiết bị của công trình.

– Tham gia công tác nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ về xây dựng.

– Thẩm tra thiết kế kỹ thuật – tổng dự toán công trình.

– Tư vấn đầu tư xây dựng trong các lĩnh vực tập huấn nghiệp vụ, hướng dẫn thực hiện các văn bản quy phạm, lập hồ sơ hoàn công.

– Lập, điều chỉnh quy hoạch xây dựng đô thị và khu dân cư nông thôn và các khu dân cư, khu, cụm công nghiệp trên địa bàn theo kế hoạch của tỉnh.

– Nghiên cứu dự báo khả năng phát triển không gian đô thị, nông thôn trong vùng lãnh thổ, vùng kinh tế, theo quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh và yêu cầu của các chủ đầu tư.

– Tư vấn quy hoạch xây dựng; cung cấp tài liệu có liên quan đến công tác quy hoạch xây dựng cho các tổ chức, cá nhân có nhu cầu theo quy định của pháp luật.

– Tư vấn thiết kế công trình xây dựng dân dụng, công trình giao thông, công trình thủy lợi, công trình công nghiệp nhóm B, nhóm C, công trình hạ tầng kỹ thuật theo quy định của Luật Xây dựng.

– Tư vấn quản lý ĐTXD, tư vấn lập dự án đầu tư, khảo sát đo đạc bản đồ, tư vấn thẩm tra TK-DT công trình và các đồ án quy hoạch xây dựng do đơn vị khác lập theo quy định của pháp luật.

– Quản lý cán bộ, viên chức, tài sản, tài chính và sơ sở vật chất của Trung tâm theo quy định của pháp luật và phân cấp của tỉnh.

– Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Giám đốc Sở Xây dựng.

Chứng chỉ liên quan