Cơ cấu tổ chức

BAN GIÁM ĐỐC

Giám đốc:  Nguyễn Tiến Dũng 

Điện thoại: 0913.271.494

Email: ntdung.sxd@hagiang.gov.vn

Phó Giám đốc:Triệu Xuân Tiến

Điện thoại: 0912.384.686

Email: txtien.sxd@hagiang.gov.vn

Phó Giám đốc:  Lê Thanh Sơn

Điện thoại: 0979.723.155

Email: ltson.sxd@hagiang.gov.vn

Văn phòng:

Chánh văn phòng: Trịnh Duy Đồng

Điện thoại: 0936.865.553

Email: tddong.sxd@hagiang.gov.vn

Phó Chánh văn phòng: Cao Thị Bích Hạnh

Điện thoại: 0913.272.168

Email: cbhanh.sxd@hagiang.gov.vn

Văn thư: Hoàng Thanh Quyên

Điện thoại: 0327.190.999

Email: htquyen.sxd@hagiang.gov.vn

Kế toán: Séo Thị Hằng

Điện thoại: 0372.272.530

Email: sthang.sxd@hagiang.gov.vn

Chuyên viên: Mai Thanh Loan

Điện thoại: 0963.012.430

Email: mtloan.sxd@hagiang.gov.vn

Thanh tra:

Chánh Thanh tra: Lê Hồng Thanh

Điện thoại: 0948.555.355

Email: lhthanh.sxd@hagiang.gov.vn

Phó Chánh Thanh tra: Nguyễn Thuận Hải

Điện thoại: 0912.538.938

Email: nthai.sxd@hagiang.gov.vn

Thanh tra viên: Đỗ Thị Huyền

Điện thoại: 0383.058.035

Email: dthuyen.sxd@hagiang.gov.vn

Thanh tra viên: Lục Văn Lượng

Điện thoại: 0977.967.545

Email: lvluong.sxd@hagiang.gov.vn

Thanh tra viên: Vũ Văn Du

Điện thoại: 0983.984.000

Email: vvdu.sxd@hagiang.gov.vn

Phòng Quản lý xây dựng:

Trưởng phòng:  Nguyễn Thành Nam

Điện thoại: 0906.166.516

Email: ntnam.sxd@hagiang.gov.vn

 Phó trưởng phòng: Nguyễn Thị Hồng Xiêm

Điện thoại: 0913.902.882

Email: nhxiem.sxd@hagiang.gov.vn

 Phó trưởng phòng:  Nông Thế Đông

Điện thoại: 0915.035.080

Email: ntdong.sxd@hagiang.gov.vn

Chuyên viên: Nguyễn Duy Hưng

Điện thoại: 0868.588.998

Email: ndhung1.sxd@hagiang.gov.vn

Chuyên viên: Hoàng Văn Tuy

Điện thoại: 0976.774.449

Email: hvtuy.sxd@hagiang.gov.vn

Chuyên viên: Trần Nam Dương

Điện thoại: 0944.805.085

Email: tnduong.sxd@hagiang.gov.vn

Phòng Phát triển đô thị và Hạ tầng kỹ thuật:

Trưởng phòng: Đỗ Quang Huy

Điện thoại:  0912.190.609

Email:  dqhuy.sxd@hagiang.gov.vn

Phó trưởng phòng: Tạ Văn Quang

Điện thoại: 0912.819.302

Email: tvquang.sxd@hagiang.gov.vn

Phó trưởng phòng: Lù A Tuyên

Điện thoại: 0914 567 121

Email: latuyen.sxd@hagiang.gov.vn

Chuyên viên: Phạm Văn Quất

Điện thoại: 0913.271.046

Email: pvquat.sxd@hagiang.gov.vn

Chuyên viên: Nguyễn Thị Liệu

Điện thoại: 0975.452.118

Email: ntlieu.sxd@hagiang.gov.vn

Phòng Quy hoạch, Kiến trúc  – Quản lý nhà và thị trường bất động sản:

Phó trưởng phòng: Vũ Minh Tuấn

Điện thoại: 0912.801.719

Email:  vmtuan.sxd@hagiang.gov.vn

Phó trưởng phòng: Lệnh Văn Dự

Điện thoại: 0985.667.809

Email: lvdu.sxd@hagiang.gov.vn

Chuyên viên: Đoàn Quốc Hùng

Điện thoại: 0982.652.988

Email: dqhung.sxd@hagiang.gov.vn

Chuyên viên: Trần Duy Tùng

Điện thoại: 0916.815.389

Email: tdtung.sxd@hagiang.gov.vn

Chuyên viên: Phan Văn Giàng

Điện thoại: 0354.485.404

Email: pvgiang.sxd@hagiang.gov.vn

Chuyên viên: Ấu Văn Quảng

Điện thoại: 0392.962.744

Email: avquang.sxd@hagiang.gov.vn

Phòng Kinh tế và Vật liệu xây dựng:

Trưởng phòng: Nguyễn Kim Tuyến

Di động 0912.037.407

Email: nktuyen.sxd@hagiang.gov.vn

Phó trưởng phòng phụ trách: Đỗ Thị Thanh Tâm

Điện thoại: 0913.278.048

Email: dttam.sxd@hagiang.gov.vn

Chuyên viên: Nguyễn Thị Ngân

Điện thoại: 0983.217.335

Email: ntngan.sxd@hagiang.gov.vn

Chuyên viên: Đỗ Quang Huy

Điện thoại: 0941.039.586

Email: dqhuy.sxd@hagiang.gov.vn

Chuyên viên: Phạm Quang Đức

Điện thoại: 0945.107.999

Email: pqduc.sxd@hagiang.gov.vn

Trung tâm kiểm định chất lượng công trình:

Giám đốc: Nguyễn Văn Giang

Điện thoại cố định: 02193.861 064;

Di động: 0985.947.888

Email: nvgiang.sxd@hagiang.gov.vn

Phó Giám Đốc: Cao Xuân Dũng

Điện thoại: 0915 395 971

Email: cxdung.sxd@hagiang.gov.vn

Trung tâm quy hoạch

Quyền Giám Đốc: Hoàng Tư

Điện thoại: 0915.154.217

Email: htu.sxd@hagiang.gov.vn